Co zrobić jeśli zgon nastąpił w szpitalu

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się daną osobą w trakcie jej pobytu w placówce leczniczej. Podobnie jak w przypadku zgonu w domu – z kartą zgonu osoby organizujące pogrzeb udają się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu, a w dalszej kolejności do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego.
Warto zwrócić uwagę, by np. jeszcze na terenie szpitala nie ulec presji ew. namowom osób nam nieznanych na skorzystanie z usług danego zakładu pogrzebowego. Takie nagabywanie jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z prawem – zaś koszty usług zakładu pogrzebowego polecanego w tego rodzaju pseudo-reklamie są zazwyczaj o wiele wyższe.