Firma pogrzebowa będzie potrzebowała do załatwienia wszelkich formalności następujących dokumentów:

  • karta zgonu (dokument wystawia lekarz),
  • legitymację ZUS lub ostatni odcinek renty
    (jeśli osoba zmarła była emerytem / rencistą)
  • dowód tożsamości osoby zmarłej,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
    (jeśli osoba zmarła pracowała),
  • dowód osobisty lub paszport osoby organizującej uroczystości pogrzebowe.

 

Jeśli zależy Państwu na sprawnym załatwieniu formalności związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej, zachęcamy do zabrania ze sobą do naszego biura kompletu powyższych dokumentów. To znacznie usprawni i przyśpieszy cały proces.