W przypadku zgonu w domu

Niezbędne jest wezwanie lekarza. Zazwyczaj jest to lekarz, opiekujący się daną osobą w ostatnim czasie przed zgonem. W godzinach późnowieczornych, nocnych oraz poza godzinami urzędowania przychodni lekarskiej – jest to lekarz pogotowia ratunkowego. Stwierdza on zgon i sporządza kartę zgonu. Dokument ten jest podstawą do otrzymania w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu.
Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy wezwać zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało osoby zmarłej do chłodni. Należy pamiętać, że wybór zakładu, który dokonuje przewozu osoby zmarłej nie oznacza, że ten sam zakład MUSI zorganizować uroczystości pogrzebowe. W tym celu mogą Państwo wybrać DOWOLNY zakład pogrzebowy.

więcej